Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen gäller en patient som söker akutmottagningen efter att ha sluntit med en kniv och skurit sig i ringfingret. Patienten kan röra lederna i ringfingret och behandlas därmed konservativt och Informeras om att återkomma vid utebliven förbättring inom en vecka.

Fem dagar senare kontaktar patienten mottagningen via e-tjänsterna på 1177.se men får inget svar. Efter ytterligare en kontakt via e-tjänsterna ringer behandlande läkare upp patienten som uppger att fingret är svullet, har smärtor och nedsatt rörlighet i leden. Patienten får tid sex dagar senare för bedömning och en misstanke om senskada verifieras och kontakt tas med handkirurgen i Örebro. Dagen efter opereras patienten för en nervskada och planeras även för operation av senskada.

Anmälans diarienummer LK/163296