Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen gäller en patient som inkommer med diffusa buksmärtor, och som sedan tidigare har en inflammatorisk tarmsjukdom. Röntgenundersökning av buk genomförs och patienten läggs in på vårdavdelning. Läget försämras efter några dagar och ny röntgenundersökning genomförs som visar tydliga tecken på försämring. Röntgensvaret meddelades ej muntligt utan skrevs in i journalsystemet och uppmärksammades först morgonen efter. Därefter skickas patienten för akut operation till centralsjukhuset. Efter en lång postoperativ vårdtid överflyttas patienten till korttidsvård inom kommunen.

Anmälans diarienummer LK/163295