Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som ramlade i hemmet och inte tog sig upp. Ambulans kallades till platsen. Patienten hade hög puls, men övriga vitala parametrar var normala.
Kontakt togs med vårdcentralen och patienten bokades in för ett läkarbesök på vårdcentralen 3 timmar senare. En liggande transport beställdes. När transporten kommer är patienten andningspåverkad, försämras ytterligare andningsmässigt och blir okontaktbar. Hjärt- och lungräddning påbörjades och ambulans tillkallades. Hjärt- och lungräddning fortsätter under 30 minuter, men patienten avlider.

Anmälans diarienummer: LK/151246