Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.


Händelsen rör en patient som sökte vård på öron-näsa-halskliniken för tecken på ansiktförlamning. Patienten utreddes men man fann inga tecken på bakomliggande allvarlig sjukdom.

Patienten uppmanades att söka igen vid behov.

Ett år senare återkom patienten med kvarvarande tecken på ansiktsförlamning. Nya undersökningar gjordes och stark misstanke om cancer uppstod. Provtagning skedde, men provsvaret som bekräftade misstanken om cancer dröjde två månader. Ytterligare undersökningar gjordes och patienten remitterades till Uppsala universitetssjukhus för tumörkirurgi.

En händelseanalys är initierad.

Anmälans diarienummer: LK/151439