Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg sedan en patients läkemedelsbehandling uteblivit.

Händelsen rör en patient på ett vårdboende som inte fått de läkemedelsinjektioner som skulle getts var fjortonde dag via vårdcentralen. Att inte läkemedelsinjektionerna getts upptäcktes när patienten försämrades och personalen på boendet kontaktade psykiatriska akutmottagningen.
Läkemedelsbehandlingen återupptogs och nya rutiner kring planering av injektionerna via vårdcentralen genomfördes.

En händelseanalys pågår.

Anmälans diarienummer: LK/151247