Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd behandling.

Händelsen rör en patient som efter att ha vårdats på sjukhus för en hjärtinfarkt skulle fortsätta behandlingen i hemmet med förskrivna läkemedel. När patienten samma dag som utskrivningen ska hämta ut blodförtunnande läkemedel på apoteket upptäcks att recept ännu inte är förskrivet från vårdavdelningen. Det i kombination med andra faktorer resulterar i att behandlingen för patienten fördröjs med två dagar. Dagen efter att patienten har kunnat hämta ut sitt läkemedel och påbörjat behandlingen, får patienten en ny hjärtinfarkt.
 
Anmälans diarienummer: LK/151938