Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som fördes till akutmottagning med knäsmärtor efter en trafikolycka. Patienten bedömdes och gick hem.
Patienten sökte åter efter en vecka på grund av smärtor över nacken. Röntgen genomfördes och visade skada på kotor i ryggen. Behandling påbörjades med trepunktskorsett.

Anmälans diarienummer: LK/151930