Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som kom till akutmottagningen med smärtor i ena benet efter att ha halkat. Efter flera undersökningar där man uteslöt skelettskador konstateras att patienten fått en muskelbristning. Patienten opererades, gipsades och kunde sedan påbörja rehabilitering.

Anmälans diarienummer: LK/170322