Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som sökte akutmottagningen med kraftig hosta och svullnad över vänster axel. Patienten hade även hostat blod och det hade kommit blod när patienten kissat. Patienten träffade en läkare som ansåg att det inte var akut utan utredning skulle ske via vårdcentralen.
Dagen efter besökte patienten vårdcentralen men skickades direkt till akutmottagningen igen. Patienten lades in på grund av en blödning som skett under behandling av blodförtunnande medicin och blodbrist och vårdades inneliggande några dagar innan hemgång med planerad uppföljning.

Anmälans diarienummer: LK/152129