Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som sökte vårdcentralen på grund av kraftlöshet i en hand och fick en läkartid dagen efter. Dagen efter hade patientens tillstånd försämrats och patienten fick transporteras med ambulans till sjukhuset för behandling och vård av stroke.

Anmälans diarienummer: LK/152207