Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att ett för tidigt fött barn fått blodförgiftning.

Ett barn som fötts för tidigt fick blodförgiftning ett par dagar efter förlossningen. Antibiotika som ordinerats var i för låg dos. Barnet flyttades till Akademiska sjukhuset i Uppsala för fortsatt vård och behandling. Efter några veckor kunde barnet återvända.

Anmälans diarienummer: LK/152335