Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att ett för tidigt fött barn riskerat att få en allvarlig vårdskada.

Händelsen rör ett för tidigt fött barn som vid ett tillfälle fick för hög koncentration av antibiotika. Behandling påbörjades för att minska koncentrationen av läkemedlet, värdena följdes och sjönk under påföljande dygn.

Anmälans diarienummer: LK/152659