Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos.

Händelsen rör en patient som fick tid för läkarundersökning efter att ha upptäckt en knöl i ena bröstet. En utredning startade som visade att patienten hade bröstcancer och ena bröstet opererades bort.
Ett halvår efter att operationen gjorts tog patienten kontakt med vårdcentralen för svullnad och förändringar i ansiktet. En utredning av besvären påbörjades och det upptäcktes då att en felbedömning gjorts när det gällde tumörtyp av den tidigare förändringen i bröstet. 

Anmälans diarienummer: LK/152685