Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient med tidigare känd prostatacancer där misstanke om återfall fanns. Patienten remitterades till olika verksamheter inom och utanför Värmland för undersökningar och bedömningar innan behandling påbörjades av en nydiagnostiserad tumörtyp.  

Anmälans diarienummer: LK/152828