Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg om ett vårdförlopp där en patient avlidit.

Händelsen rör en patient med misstänkt tarmvred där det uppstod problem med sonden på vårdavdelningen och inför en bukoperation. Patienten flyttades till intensivvårdsavdelningen efter bukoperationen men försämrades och avled på grund av multiorgansvikt. Landstinget granskar rutinerna kring användandet av ventrikelsond i samband med operation.

Anmälans diarienummer: LK/15299