Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter en fördröjd förlossning.

Händelsen rör en förlossning som tog lång tid och där barnet föddes med dålig syresättning. Barnet flyttades till barnintensiven och till Uppsala för fortsatt vård innan barnet fick återkomma till hemsjukhuset och sedan till hemmet med fortsatt uppföljning.

En händelseanalys är genomförd.

Anmälans diarienummer: LK/152281