Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos.

Händelsen rör en patient som larmade ambulans efter smärta i rygg och bröst. Patienten undersöktes på plats och fick råd om egenvård och att avvakta hemma.
Sju timmar senare larmades ambulansen igen. Patienten var då okontaktbar och fick hjärtstopp. Hjärt-lungräddning påbörjades men patienten avled.
Obduktionen visade att ett aortabråck brustit.

Anmälans diarienummer: LK/160203