Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd behandling.

Händelsen rör en patient som stod på väntelista för en neuropsykiatrisk utredning och sökte vård för tilltagande psykisk ohälsa. Patienten bokades in för ett akutbesök där behov av behandling kom fram. Några månader senare upptäcktes det att behandling inte påbörjats efter att närstående kontaktade verksamheten. Behandling påbörjades kort därefter.

Anmälans diarienummer: LK/160248