Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos.

Händelsen rör en patient som remitterades till urologmottagningen från vårdcentralen med misstanke om prostatacancer. Remissen bedömdes med prioriteten att göras inom en  månad, men det dröjde flera månader innan undersökningen av patienten gjordes. Undersökningen bekräftade misstanken om prostatacancer och vävnadsprov gjordes. Behandling pågår.

Anmälans diarienummer: LK/160271