Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av en fördröjd undersökning.

Händelsen rör en patient som efter ett akutbesök på sjukhus följdes upp på vårdcentral. Vid besöket på vårdcentralen planerades för en datortomografiundersökning. Elva månader senare upptäcktes att besöket inte hade dokumenterats och ingen remiss hade skrivits. Uppföljande läkarbesök och röntgenundersökning är nu genomförda.

Anmälans diarienummer: LK/160618