Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som hade ramlat och slagit i huvudet och näsan. När patienten kom med ambulans till akutmottagningen upplevdes hen förändrad, sluddrig i talet, förvirrad, agiterad och patienten hade svårt att andas genom näsan.
Läkare bedömde att patienten inte kunde genomgå datortomografiundersökning av hjärna och ansikte. Ingen misstanke om instabil näsfraktur fanns och patienten fick lämna sjukhuset.
Patienten återkom nästföljande morgon då tillståndet försämrats. Hen var motoriskt orolig och agiterad samt andfådd. Beslut om datortomografiundersökning fattades, men patienten hann avlida innan röntgenundersökningen kunde genomföras.

Anmälans diarienummer: LK/160518