Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg för att få granskat om den egna utredningen av ett vårdförlopp inklusive behandling varit tillräcklig.

Händelsen rör en kroniskt sjuk patient med avvikande anatomiska förhållanden på halsen som avled i samband med en operation som gjordes för att hjälpa patienten att andas.

Anmälans diarienummer: LK/161249