Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg med anledning av läkemedelsförskrivning.

Händelsen rör en patient som under en period fått en stor mängd beroendeframkallande läkemedel förskrivet från sin vårdcentral.

Anmälans diarienummer: LK/161401