Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av trycksår.

Händelsen rör en patient med flera svåra sjukdomar, bland annat andningsbesvär till följd av hjärtsvikt och stroke, som vårdades på sjukhus. Under vårdtiden upptäcktes att patienten fått fem stycken trycksår.
En händelseanalys är initierad.

Anmälans diarienummer: LK/161529