Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd behandling.

Patient som kommer med värkar till förlossningen för att föda sitt tredje barn. Får i samband med förlossningen ryggbedövning för smärtlindring. Efteråt får hon huvudvärk som man tolkar är en biverkning av bedövningen. Två dagar senare söker patienten akutmottagningen med svår huvudvärk, akut röntgenundersökning genomförs som visar blödning i skallen. Kontakt tas med Uppsala och patienten överflyttas dit för operation och återkommer senare till Centralsjukhuset i Karlstad för fortsatt rehabilitering.

Anmälans diarienummer: LK/161952