Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos.

Händelsen rör en patient som söker akutmottagningen på grund av sårskada på långfingret som bedöms av läkare och sys. Patienten kommer tillbaka nästa dag eftersom hen inte kan röra fingret. Ortopedbedömning visar senskada och patienten opereras samma dag.

Anmälans diarienummer: LK/161960