Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som ringde rådgivningen på vårdcentralen på grund av symtom från örat. Patienten fick får råd om egenvård. Två dagar senare inkom patienten till akutmottagningen och lades in på intensivvårdsavdelning med misstanke om bakteriell meningit som också konstaterades. Bakteriell meningit är en allvarlig bakteriell infektion.

Anmälans diarienummer: LK/161959