Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör anmälan sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som opererades för en senskada i foten efter en olycka. Skadan hade medfört viss funktionsnedsättning. Patienten försågs med en walkerortos som är en speciell behandlingsstövel i plast som används istället för gips. Patienten följdes upp av läkare efter två veckor men när behandlingsstöveln togs bort efter sex veckor bestod funktionsnedsättningen.

Anmälans diarienummer: LK/162024