Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av en fördröjd diagnos.

Händelsen rör en patient som kontaktade vårdcentralen vid flera tillfällen under en veckas tid på grund av huvudvärk. Vid sista tillfället skickades patienten vidare till akutmottagningen och en röntgenundersökning av hjärnan genomfördes. Den visade en blödning under skallbenet. Patienten försämrades och en operation som innebar öppning av skallbenet för att minska på trycket mot hjärnan genomfördes.

Anmälans diarienummer: LK/162206,