Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en förväxling skett under en operation.

Händelsen rör en patient som skulle genomgå operation av en högersidig spottkörtelscysta. Efter operationen upptäckte att fel sidas spottkörtel opererats. Patienten har inte drabbats av några bestående men.

Anmälans diarienummer: LK/162381