Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör anmälan sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som fick sin cancerdiagnos fördröjd med sex månader på grund av att hen inte remitterades vidare från sin vårdcentral.

Anmälans diarienummer: LK/161978,