Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som upptäckte en ett år gammal notering i sin journal om att hen skulle kallas till nytt cellprov om tre månader. Patienten kontaktade vårdcentral och fick en tid för provtagning dagen efter samtalet.

Anmälans diarienummer: LK/162537