Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient påträffats avliden.

Anmälan gäller en patient som vårdats inom allmänpsykiatriska slutenvården och senare påträffats avliden. Omständigheterna tyder på självmord.

Anmälans diarienummer: LK/170908