Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av en vårdskada.

Händelsen rör en patient som under sin vårdtid på sjukhus föll till golvet och ådrog sig en höftfraktur.

Anmälans diarienummer: LK/162591