Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget i Värmland gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av en allvarlig vårdskada.

Händelsen rör en patient som fick smärtlindring i bröstkorgen innan sövning vid en operation. Efter operationen skrevs patienten ut till patienthotellet. Under kvällen försämrades patienten och akuta insatser gjordes på akutmottagningen innan patienten överfördes till intensivvårdsavdelning med misstanke om lungkollaps.

Anmälans diarienummer: LK/162891