Landstinget gör en anmälan enligt lex-Maria

Landstinget i Värmland gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Händelsen rör en patient som efter ett besök på vårdcentral remitterades till röntgenundersökning på grund av smärta i ena höften. Svaret på röntgenundersökningen tolkades som normala. Drygt ett år senare röntgenundersöks patienten igen efter en fallolycka. Då upptäcks en kraftig glidning i höften. Vid eftergranskning av den tidigare röntgenundersökningen ses att glidningen delvis fanns redan då.

Anmälans diarienummer: LK/162949