Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient riskerat att drabbas av allvarlig vårdskada.

Anmälan avser patient som gavs lokalbedövning i smärtlindrande syfte i samband med misstanke om höftfraktur. Lokalbedövningsmedlet gick dock ut i blodomloppet med försämrat mående som följd. Efter övervakning och vistelse på vårdavdelning kunde patienten opereras för sin höftfraktur.

Anmälans diarienummer: LK/171312