Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg angående fördröjd diagnos.

Patient har sökt till vårdcentral på grund av andningsbesvär. Läkarundersökning genomförs och provtagning sker, ingen misstanke om akut hjärtinfarkt eller lungemboli (blodpropp i lungan). Patienten kontaktar vårdcentralen igen på grund av fortsatta andningsbesvär. Har förhöjda infektionsprover och får utskrivet antibiotika. Två dagar senare faller patienten ihop i hemmet och obduktion visar att lungemboli är dödsorsaken.

Anmälans diarienummer: LK/171917