Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som sökte vård på grund av smärta i ryggen. En röntgenundersökning visade inga skador och patienten rekommenderades att kontakta fysioterapeut. Efter flera kontakter med sjukvården kom patienten åter med svåra ryggsmärtor. En skiktröntgen visade en metastas i ryggen och behandling och fortsatt utredning påbörjades direkt.

Anmälans diarienummer: LK/172096