Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg om läkemedelsbehandling som inte avslutats enligt planering.

En patient med lungfibros som vårdats vid medicinkliniken fick behandling med läkemedlet Prednisolon. Den planerade nedtrappningen av läkemedlet fördes inte in i Pascal (dossystemet) utan patienten kvarstod på samma dos under flera månader. En ny remiss skickades under hösten till lungmedicin. Remissen besvarades och behandlingen med Prednisolon avslutades i Pascal. Efter det inkom patienten akut med ökade andningsbesvär, trötthet och smärtor i kroppen. Prednisolonbehandlingen återupptogs och den planerade nedtrappningen genomfördes i samband med utskrivning.

Anmälans diarienummer: LK/172090