Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg om granskning av en förlossning där barnet avlidit.

Anmälan rör patient som inkom till förlossningen med sammandragningar och vattenavgång i vecka 39. Efter vissa komplikationer och påbörjad vaginal förlossning slutfördes förlossningen med akut kejsarsnitt. Barnet flyttades till Astrid Lindgrens Barnsjukhus men avled efter ett dygn.

Anmälans diarienummer: LK/171325