Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som sökte vårdcentral via telefon på grund av kraftig huvudvärk och illamående. Patienten fick träffa läkare samma dag och behandlades, men blev inte bättre. Efter upprepade kontakter med hälso- och sjukvården gjordes en skiktröntgen av huvudet som visade en blödning under skallbenet. Patienten transporterades till Akademiska sjukhuset i Uppsala för akut operation och återhämtade sig därefter väl.

Anmälans diarienummer: LK/170150