Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos.

Anmälan rör patient som hade kontakt med sjukvården på grund av försämrat mående. En magnetkameraundersökning av hjärnan gjordes, men granskning av svaret dröjde. Senare visade detta på en långsamväxande tumör.

Anmälans diarienummer: 172201