Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos.

Anmälan rör patient som hade upprepad kontakt med sjukvården på grund av magsmärtor. Efter flera undersökningar upptäcktes en tumör som avlägsnades. Patienten avled en tid senare.

Anmälans diarienummer: LK/172253