Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg sedan en patient riskerat en allvarlig vårdskada.

Anmälan rör patient som skulle opereras för en hudförändring. En operationsanmälan gjordes, men ingreppet genomfördes senare än den givna prioritetsordningen.

Anmälans diarienummer: LK/172264