Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient påträffats avliden.

Anmälan gäller en patient som haft kontakt med psykiatrin och som senare påträffats avliden. Omständigheterna tyder på självmord.

Anmälans diarienummer: LK/172338