Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att två patienter fått fördröjd diagnos och behandling.

Patienterna remitterades från vårdcentral till endoskopisektionen, men diagnos och behandling dröjde. Patienterna kom sedermera in i standardiserat vårdförlopp.

Anmälans diarienummer: 172269