Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg sedan en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Inget ingrepp gjordes på patient som sökte vårdcentral för en hudförändring. Vid ny sökning vid privat mottagning togs förändringen bort och malignt melanom konstaterades, varpå patienten remitterades till kirurgkliniken.

Anmälans diarienummer: LK/172391