Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg sedan en patient fått fördröjd diagnos.

Patient inkom efter att ha ramlat och skadat sig i ansiktet och uppgav sig berusad efter konsumtion av spolarvätska. Efter röntgenundersökning, som visade näsfraktur, remitterades patienten till öron- näs och halsmottagningen. Där försämrades hen snabbt och avled efter intensivvård några dagar senare.

Anmälans diarienummer: LK/170617