Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria

Landstinget gör en anmälan till inspektionen för vård och omsorg efter att en patient fått fördröjd diagnos och behandling.

Anmälan gäller en patient som kontaktade vårdcentral på grund av att hen känt sig konstig och inte kunnat gå. Patienten fick tid för läkarbesök och bedömdes ha fått en TIA, som är en snabbt övergående tillfällig syrebrist i hjärnan. Patienten fick behandling, men hade vid ny kontakt med läkare blivit sämre. Patienten lades in några dagar för misstänkt stroke och kunde resa hem efter några dagars utredning och behandling.

Anmälans diarienummer: LK/170149